Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Przywrócenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych


ostatnai modyfikacja: 25.05.2020
dodane: 25.05.2020

Od 25 maja 2020 r. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Ze względu na sytuacje epidemiczną, w pierwszej kolejności mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas VIII szkół podstawowych będą mieli możliwość korzystania z konsultacji przedmiotowych na terenie szkoły, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia.

Od 1 czerwca 2020 r.. uczniowie pozostałych klas ze szkół podstawowych będą mieli możliwość korzystania z konsultacji przedmiotowych na terenie szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia.

Liczebność grup szkolnych będzie ograniczona ze względu na bezpieczeństwo uczniów i kadry pedagogicznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w placówkach oświatowych.

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości